Aw PRO vzw

Staat voor het exploiteren van klein- en grootschalige erkende
assistentiewoning-projecten in Vlaanderen.


Meer info

Door onze intra- en extramurale werking positioneren we ons in het zorglandschap door middel van onze uitgebreide thuiszorg, service en diensten omkaderen we
iedereen die hier nood aan heeft.


Omkaderen doen we door diensten te centraliseren, te coördineren en te organiseren voor al onze bewoners en voor personen die in een straal van 1km rondom het project wonen.

Doordat we op een efficiënte manier werken, kunnen we de zorgvragers een betaalbare en comfortabele thuis bezorgen in samenspraak met familie,mantelzorgers en hulpverleners..

Onze projecten